Informatie

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u terecht onder de kopjes fotoshoot, tarieven en referenties.
Als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op.

FOTOSHOOT

Datum
Lokatie
Schoon en glimmend
Contact

TARIEVEN

Single shot
Double shot
Insta shot
Sales shot
Stable shot

REFERENTIES

Annemarie
Patty
Debora
Annemieke
Kimberley

Auteursrechten

De foto’s die u ontvangt zijn uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik en mogen getoond worden binnen de, familie- en/of vriendenkring, tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen is. Publicatie, verveelvoudigen en alle andere manieren van openbaar maken zijn niet toegestaan. Dit is in conflict met de auteurswet. Bij een nabestelling koopt u alleen de afdruk zelf, geen publicatierechten. Wenst u 1 of meerdere foto’s uit de reportage te gebruiken voor bijvoorbeeld een folder, website, of andere verspreidingsvorm, dan kunt u contact opnemen via e-mail of telefoon. Er zal dan een passende vergoeding worden afgesproken.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze kant en passende vergoeding worden gebruikt, voor welk doel dan ook, commercieel of niet-commercieel. Let op. Het overtreden van auteursrechten is een misdrijf. Wordt een overtreding van de auteursrechten/copyrights geconstateerd, dan wordt er altijd een factuur gestuurd. De hoogte hiervan is minimaal 2x het bedrag dat u normaal gesproken zou moeten betalen voor een vergelijkbare publicatie.

budkopie